Naše služby
Naše služby

Mimosoudní vymáhání

 • Import dat do interního systému včetně jejich prvotní analýzy
 • Hromadné upomínání formou dopisů, e-mailů a SMS
 • Telefonické upomínaní prostřednictvím našeho moderního callcentra
 • Zjištění aktuálního pobytu dlužníků prostřednictvím terénních pracovníků
 • Dohledávání aktuálních telefonních kontaktů a adres
 • Sepis splátkových kalendářů, notářských zápisů, prétorských smírů
Soudní řízení

Soudní řízení

 • Příprava a odeslání předžalobní upomínky
 • Podání žaloby / návrhu na vydání EPR
 • Automatické stažení spisových značek
 • Uzavírání smírů dle podmínek klienta
 • Soudní nařízená jednání (osobní účast dle požadavku klienta)
 • Doplnění žalob na základě výzvy soudu
 • Kontrola správnosti doručených rozhodnutí
 • Hromadné odesílání žádostí o vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti, (v případě EPR automatické stažení doložek právní moci a vykonatelnosti z portálu InfoSoud)
Exekuční řízení

Exekuční řízení

 • Příprava a odeslání předexekuční upomínky (dle požadavku klienta)
 • Příprava a podání exekučního návrhu
 • Aktivní reakce na veškerá doručená podání od soudních exekutorů
 • Návrh na zřízení exekutorského i soudcovského zástavního práva
 • Přihlášky pohledávek do nařízených dražebních jednání v rámci cizích exekucí včetně následné kontroly plnění z dražeb
 • Nastavení spolupráce s vybranými exekutory
 • Předávání dat formou XML
 • Přepočet vymožených exekucí včetně kontroly korektního zápočtu plateb v exekuci

Insolvenční řízení

 • Nepřetržitá kontrola zahájení insolvenčních řízení u případů předaných do naší správy
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a následný monitoring výsledků
 • Zajištění relevantní dokumentace pro přihlášení do insolvenčního řízení
 • Aktivní reakce na všechna doručená podání od soudu a insolvenčních správců
 • Vypracování a podání incidenční žaloby
 • Přepočet ukončených insolvencí včetně případné reklamace chybějících plateb u insolvenčních správců
Dědické řízení

Dědické řízení

 • Uplatnění pohledávky klienta v rámci pozůstalostního řízení
 • Případné přihlášení pohledávky klienta do likvidace pozůstalosti
Trestní řízení

Trestní řízení

 • Uplatnění nároku na náhradu škody za klienta jako poškozeného
 • Zastupování klienta v rámci adhezního řízení (zmocněnec poškozeného)
 • V případě zjištění majetku podání návrhu na zajištění nároku poškozeného
 • Podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu (úvěrový podvod, neoprávněné užívání cizí věci, jiné)
Další řízení

Další řízení

 • Přihlášení pohledávky klienta do likvidace právnických osob

© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena easycoll a.s. | Ochrana osobních údajů  
Vytvořeno společností Trigama International s.r.o.